Home » Tag Archives: máy kéo

Tag Archives: máy kéo

Đào tạo nghề vận hành máy nông nghiệp sử dụng trong sân golf

Cập nhật: ngày 25/6/2018 Các sân Golf, khu thể thao đều sử dụng nhiều các loại máy nông nghiệp chuyên dụng để phục vụ cho việc duy trì chất lượng cỏ, bề mặt sân bãi, khuôn viên cây xanh. Những máy này có thiết kế chuyên dụng, hiện đại,  xuất xứ chủ yếu từ các nước G7 và EU. Người vận hành các loại máy này thường được đào tạo theo phương thức người vận hành trước chỉ cho người vận hành sau mà chưa được đào tạo bài bản đối với từng đối tượng vận hành, đặc biệt là ...

Xem tiếp »

Những yếu kém và nguyên nhân của cơ giới hóa nông nghiệp

Cập nhật: ngày 19/06/2015 1.Những yếu kém: a) Trình độ cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp còn  lạc hậu, thấp và phát triển chưa toàn diện Mặc dầu nhiều khâu có tỷ lệ cơ giới hóa cao, song trình độ trang bị còn rất lạc hậu, thể hiện hầu hết các máy làm đất công suất nhỏ, chỉ thích hợp với quy mô hộ và đất manh mún;  cơ giới hóa mới tập trung chủ yếu cây lúa. Mức độ trang bị động lực cho nông nghiệp của nước ta thấp hơn nhiều so với các nước trong khu ...

Xem tiếp »