Thông tư hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu

Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016, thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN giữa bộ Tài chính – Bộ khoa học và công nghệ Hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu có hiệu lực thực hiện. BỘ TÀI CHÍNH – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA... 

Sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Ngày 22 tháng 2 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư số 02/2016/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị  được hưởngchính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèmtheo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Theo đó: Điều... 

Thông tư số 89/2014/TT-BTC của bộ tài chính ngày 07/07/2014

Thông tư số 89/2014/TT-BTC của bộ tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/8/2014.   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng... 

Thông tư số 13/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg

Ngày 18/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp, hợp... 

Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện quyết định 68/2013/QĐ-TTg

Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT  ngày 20 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp  Read More →