Home » Tag Archives: kỹ thuật an toàn máy nông nghiệp

Tag Archives: kỹ thuật an toàn máy nông nghiệp

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp

Chức năng: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp là đơn vị hành chính sự nghiệp  được Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập theo Quyết định số 53/1998-QĐ-BNN/TCCB ngày 11/04/1998. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp có chức năng kiểm định, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật an toàn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ...

Xem tiếp »