Home » Tin tức - Sự kiện » Tọa đàm về đánh giá rủi ro và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp

Tọa đàm về đánh giá rủi ro và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp

Cập nhật: ngày 21/10/2017

Ngày 20.10.2017. Cục kinh tế hợp tác và PTNT, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp, Tập đoàn Gexcon và Công ty TNHH Tư Vấn SEN đã có buổi tọa đàm về phương pháp đánh giá rủi ro và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, các nội dung tập trung chính vào 2 ngành là Đường và Chế biến thủy sản.

Tham dự buổi tọa đàm có: Ông An Văn Khanh – Phó cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và PTNT; Ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng phòng cơ điện; Ông Shurle H. Predersen – Chủ tịch tập đoàn Gexcon; Ông Nguyễn Công Bình – Giám đốc trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp; Ông Hồ Quang Tạo – Giám đốc Công ty TNHH Tư Vấn SEN.

Tọa đàm về đánh giá rủi ro và giảm thiểu nguy cơ mất ATLĐ trong sản xuất nông nghiệp

Tập đoàn Gexcon (Na uy) là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an toàn và quản lý rủi ro và mô hình hoá phân tán, nổ và cháy. Kinh nghiệm của Gexcon phát sinh từ sự hiểu biết chi tiết các hiện tượng vụ nổ được xây dựng trong suốt nhiều năm nghiên cứu sâu rộng, thực hiện các đánh giá an toàn, thực hiện các cuộc điều tra tai nạn và thực hiện kiểm tra vật lý tại các cơ sở chuyên dụng của công ty tại Na Uy và các nước trên thế giới. Gexcon đã có hơn 40 năm phát triển và kinh nghiệm chuyên sâu về an toàn và quản lý rủi ro.

Ông Nguyễn Công Bình – Giám đốc trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp

Ông Nguyễn Công Bình – Giám đốc trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp đề nghị tập đoàn Gexcon phối hợp nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ đào tạo các chuyên gia đánh giá rủi ro cho các đơn vị, tổ chức thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể với các nội dung:

  1. Đề nghị tập đoàn Gexcon phối hợp nghiên cứu và cung cấp các dữ liệu đối với sự cố cháy nổ, nổ bụi mà tập đoàn Gexcon đã nghiên cứu, từ đó xác định các giới hạn an toàn Bộ nông nghiệp và PTNT xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn kỹ thuật trong ngành sản xuất Đường và Chế biến thủy sản.
  2. Đề nghị Tập đoàn Gexcon và Công ty TNHH Tư Vấn SEN mở 1 lớp đào tạo về phương pháp đánh giá rủi ro cho bộ nông nghiệp và PTNT. Nội dung đào tạo là đánh giá rủi ro định tính và đánh giá rủi ro định lượng. Đối tượng được đào tạo là người phụ trách công tác an toàn trong các cơ quan của Bộ nông nghiệp và PTNT, Nhà máy sản xuất đường, Nhà máy chế biến thủy sản.
  3. Đề nghị tập đoàn Gexcon hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao công nghệ phần mềm đánh giá rủi ro định lượng Flacs cho Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp.
  4. Khi thực hiện đánh giá rủi ro tại một số dự án lớn, dự án có tính chất đặt thù. Đề nghị tập đoàn Gexcon, Công ty TNHH Tư Vấn SEN phối hợp để Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp cử chuyên gia đã được đào tạo cùng tham gia thực hiện.
  5. Khi Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp thực hiện đánh giá rủi ro đối với các dự án, đề nghị tập đoàn Gexcon, Công ty TNHH Tư Vấn SEN hỗ trợ hoặc cùng tham gia thực hiện.

Ông Shurle H. Predersen – Chủ tịch tập đoàn Gexcon đồng ý xem xét và ủng hộ việc thực hiện các nội dung mà Cục kinh tế hợp tác và PTNT, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp đề xuất. Các nội dung này sẽ được ghi trong biên bản ghi nhớ giữa Bộ nông nghiệp và PTNT với Tập đoàn Gexcon, căn cứ vào đó, Tập đoàn Gexcon sẽ có thông báo các quá trình triển khai thực hiện./.

 Máy cấy

Leave a Reply

Your email address will not be published.