Home » Tag Archives: bộ nông nghiệp chỉ định đơn vị kiểm tra chuyên ngành máy nông nghiệp nhập khẩu

Tag Archives: bộ nông nghiệp chỉ định đơn vị kiểm tra chuyên ngành máy nông nghiệp nhập khẩu

Bộ nông nghiệp giao đơn vị thực hiện kiểm tra chất lượng máy, thiết bị máy nông nghiệp nhập khẩu

Cập nhật ngày 10/05/2017 Ngày 05/05/2017, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có văn bản số 3706/BNN-CB gửi Tổng cục hải quan về việc kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu. (Toàn văn văn bản được được đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng cục hải quan: https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9890) Theo đó, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giao trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp (trực thuộc cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn) kiểm tra chất lượng máy thiết bị nhập khẩu thuộc ...

Xem tiếp »