Home » Tag Archives: chế biến

Tag Archives: chế biến

Thực trạng và giải pháp phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại Hải Phòng

Cập nhật: ngày 20/7/2015 Hải Phòng là thành phố ven biển, có diện tích tự nhiên là 1519,2 km2, với 15 đơn vị hành chính gồm: 8 huyện và 7 quận, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, nên thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác chế biến thủy sản và sản xuất muối. Trong những năm gần đây quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, diện tích đất nông nghiệp thu hẹp dần để phục vụ mục đích phát triển kinh tế ...

Xem tiếp »

Kết quả của chuyển giao các mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp – TT khuyến nông Quốc Gia

Cập nhật: ngày 11/07/2015 I- Thực trạng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp: Theo số liệu thống kê của Cục Chế biến NLTS & NM, so với các nước trong khu vực, mức độ cơ giới hoá nông nghiệp của Việt Nam còn thấp, trang bị động lực bình quân đạt 1,2 CV/ha canh tác. Trong đó vùng ĐBSCL 1,85 CV/ha có mức độ trang bị động lực cao nhất toàn quốc; đồng bằng sông Hồng 0,85 CV/ha; thấp nhất vùng miền núi phía Bắc 0,39 CV/ha. Cả nước hiện nay có trên 400 nghìn máy kéo các ...

Xem tiếp »

Tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ mua máy nông nghiệp và máy cấy lúa

Cập nhật: ngày 03/07/2015      Theo quy định của quyết định số 318/2014/QĐ-UBND ngày 08  tháng 7  năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” có hiêu lực thi hành từ ngày 01/6/2014: Điều 2. Đối tượng áp dụng Các cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, có tham gia các hoạt động sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Nông ...

Xem tiếp »

Quản lý kỹ thuật máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

Cập nhật: ngày 01/07/2015 Đặt vấn đề Cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp là một nội dung quan trọng, gắn kết chặt chẽ với quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn; thay thế lao động thủ công, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu để sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua cùng với sự tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng ...

Xem tiếp »