Home » Tag Archives: hỗ trợ vay vốn

Tag Archives: hỗ trợ vay vốn

Tình hình triển khai thực hiện Quyết định 68/QĐ-TTg của ngân hàng Agribank

Cập nhật: ngày 25/06/2015      Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là Ngân hàng lớn ở Việt Nam hiện nay cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Tính đến 31/03/2015, tổng tài sản của Agribank đạt trên 811.503 tỷ đồng; tổng nguồn vốn trên 719.113 tỷ đồng; tổng dư nợ 555.354 tỷ đồng trong đó cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông là 414.418 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 74,6% dư nợ cho vay của Agribank, mạng lưới ...

Xem tiếp »