Home » Tag Archives: sản xuất

Tag Archives: sản xuất

Hiện trạng và giải pháp cấy lúa ở Việt Nam

Cập nhật: ngày 26/06/2015 1. Hiện trạng sản xuất lúa tại Việt Nam hiện nay Lúa là loại cây trồng và mùa vụ chính quan trọng nhất ở Việt Nam. Sự hình thành và phát triển sản xuất lúa gạo ở nước ta có lịch sử truyền thống lâu đời và có ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo thốngkê năm 2014 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 25/12/2014, diện tích trồng lúa 7,8 triệu ha, sản lượng 44,84 triệu tấn, năng suất đạt 5,74 tấn/ha.2 ...

Xem tiếp »

Hiện trạng & giải pháp thúc đẩy chế tạo máy móc thiết bị phục vụ SX nông nghiệp

Cập nhật: ngày 23/06/2015 I. Sơ lược những hoạt động chính của ngành công thương trong chế tạo máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp: 1. Sơ lược năng lực sản xuất chế tạo máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp thuộc Bộ Công Thương: Trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) là doanh nghiệp đầu ngành có nhiều sản phẩm máy móc phục vụ nông nghiệp như: động cơ đốt trong ...

Xem tiếp »

Thực trạng và giải pháp cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp Việt Nam

Cập nhật: ngày 19/06/2015 Hội nghị Cơ giới hóa  tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp được bộ nông nghiệp và PTNT tổ chức ngày 12 tháng 6 năm 2015 tại Học viện nông nghiệp Việt Nam. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xu thế chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động nông thôn sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đòi hỏi phải có máy móc thay thế lao động thủ công. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức, nếu không có những giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh ...

Xem tiếp »