Home » Tin tức – Sự kiện (page 5)

Tin tức – Sự kiện

Trang bị động lực, mức độ cơ giới hóa các lĩnh vực ngành nông nghiệp

Cập nhật: ngày 19/06/2015 Đến nay, trang bị động lực bình quân trong sản xuất nông nghiệp cả nước đạt 1,6 mã lực (HP)/ha canh tác, đối với lúa đạt 2,2 HP/ha canh tác, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2008. Số lượng máy động lực, máy nông nghiệp sử dụng trong nông nghiệp có mức tăng  nhanh, cụ thể: so với năm 2006 số lượng máy kéo tăng  1,6 lần, máy gặt lúa tăng 25,6 lần (tập trung chủ yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 75% số lượng máy gặt trên cả nước), máy phun ...

Xem tiếp »

Thực trạng và giải pháp cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp Việt Nam

Cập nhật: ngày 19/06/2015 Hội nghị Cơ giới hóa  tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp được bộ nông nghiệp và PTNT tổ chức ngày 12 tháng 6 năm 2015 tại Học viện nông nghiệp Việt Nam. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xu thế chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động nông thôn sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đòi hỏi phải có máy móc thay thế lao động thủ công. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức, nếu không có những giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh ...

Xem tiếp »