Home » Văn bản - Chính sách » Bộ - Ngành » Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện quyết định 68/2013/QĐ-TTg

Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện quyết định 68/2013/QĐ-TTg

Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT  ngày 20 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Thông-tư-082014TT-BNNPTNT-1-762x1024 Thông-tư-082014TT-BNNPTNT-2-743x1024 Thông-tư-082014TT-BNNPTNT-3-871x1024 Thông-tư-082014TT-BNNPTNT-4-816x1024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *