Home » Doanh nghiệp - Địa Phương » Học viện nông nghiệp Việt Nam – VNUA

Học viện nông nghiệp Việt Nam – VNUA

Hoc vien nong nghiep viet nam

*/ Tên học viện: 

– Tên bằng tiếng Việt: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM    

– Tên bằng tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

– Tên viết tắt: VNUA

*/ Tên trước đây:

– Trường Đại học Nông Lâm

– Học Viện Nông Lâm

– Trường Đại học Nông nghiệp

– Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội

– Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

*/ Cơ quan Bộ chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

*/ Địa chỉ  Học viện: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

*/ Số điện thoại liên hệ: 048276346, fax: 248276554

*/ E-mail: webmaster@vnua.edu.vn               Website: http://www.vnua.edu.vn

*/ Năm thành lập: Ngày 12 tháng 10 năm 1956 theo Nghị định số 53/NĐ-NL của Bộ Nông Lâm

*/ Thời gian bắt đầu đào tạo khoá I: Năm 1956

*/ Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá thứ nhất: 24/12/1959

*/ Loại hình trường đào tạo: Trường trọng điểm quốc gia

 

I. Tầm nhìn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu đa ngành với chất lượng hàng đầu trong nước, tiên tiến trong khu vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam

II. Sứ mạng

Là trường trọng điểm quốc gia, Học viện Nông nghiệp Việt Nam không ngừng phấn đấu đạt chất lượng cao trong đào tạo, khoa học-công nghệ và phục vụ xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam văn minh, giàu, đẹp.

III. Nhiệm vụ

– Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ khác;

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

– Chuyển giao công nghệ và phục vụ xã hội.

IV. Hệ thống giá trị cơ bản

– Định hướng theo con người và phục vụ xã hội

– Đáp ứng nhu cầu xã hội và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng

– Lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu phấn đấu

– Coi trọng phẩm chất chính trị, kiến thức, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Học viện.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *