Home » Khoa học - Công nghệ » Quảng Ngãi: Công bố quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao

Quảng Ngãi: Công bố quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao

Nguồn: “www.chinhphu.vn” ngày 24/06/2015

Sáng 24/6, tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, Ban quản lý KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ Công bố quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Khu nong nghiep cong nghe cao tinh quang ngai
Người dân xem Bản quy hoạch chi tiết Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Quảng Ngãi có diện tích 190 ha, thuộc xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn.

Theo Ban quản lý KKT Dung Quất, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ áp dụng quy trình công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống, sản xuất thương phẩm có chất lượng cao, giá trị lớn, phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong nông nghiệp; tạo cơ sở để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lao động nông nghiệp sinh sống trong Khu kinh tế Dung Quất; tăng cường tiềm lực khoa học- công nghệ và làm cơ sở để chuyển giao, nhân rộng và phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai.

Đây là 1 trong 22 khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch tổng thể tại quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015.

                                                                                     Lưu Hương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *